Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης | Fotisti kosmos
Το νέο σύστημα αποθεμάτων λειτουργεί ήδη με επιτυχία και αποστέλλουμε και πάλι με την ταχύτητα που είχατε συνηθίσει. Ζητούμε συγγνώμη για την προηγούμενη καθυστέρηση. Περισσότερα εδώ.
Levý banner
Pravý banner
Μενού


0 0,00
Αγοράστε 70 περισσότερα και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ αποστολή .
Κατηγορία

Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης

Σχετικά με την εταιρεία

Ζωή

   1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης (εφεξής αναφερόμενοι ως "Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης" της εταιρείας Donoci s.r.o., με καταστατική έδρα Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ID No. 47539569 (εφεξής αναφερόμενος ως "Πωλητής") καθορίζουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2251 ΦΕΚ 191/16.11.1994, του Αστικού Κώδικα (εφεξής αναφερόμενος ως "Αστικός Κώδικας") τα αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών που εδραιώνονται σε σχέση με ή απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς (εφεξής αναφερόμενη ως "σύμβαση αγοράς") που συνάπτεται μεταξύ του πωλητή και λοιπών οντοτήτων (εφεξής αναφερόμενος ως "αγοραστής") μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του πωλητή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί υπό τη διαχείριση του Πωλητή στον ιστότοπο www.lamps4sale.com (εφεξής αναφερόμενος ως "ιστότοπος") μέσω της διεπαφής του Ιστοτόπου (εφεξής αναφερόμενος ως "διεπαφή ιστού ηλεκτρονικού καταστήματος").
 
1.2. Διατάξεις που αποκλίνουν από τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Επιχείρησης δύνανται να συμφωνηθούν στη σύμβαση αγοράς. Διαφορετικές διευθετήσεις στη σύμβαση Αγοράς υπερισχύουν σε σχέση με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις της Επιχείρησης.
 
1.3. Οι διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς και οι Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης είναι γραμμένα στην Τσεχική γλώσσα. Η σύμβαση αγοράς είναι δυνατό να συναφθεί στην Τσεχική γλώσσα. 
 
1.4. Οι Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν από τον Πωλητή. Η παρούσα διάταξη δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης έκδοσης των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης.
 
 
   2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ
  
2.1. Κατά την εγγραφή του αγοραστή στον ιστότοπο, ο αγοραστής δύναται να αποκτήσει πρόσβαση με τη διεπαφή χρήστη. Από την εν λόγω διεπαφή χρήστη, ο αγοραστής δύναται να παραγγείλει προϊόντα (εφεξής αναφερόμενος ως "λογαριασμός χρήστη"). Ο αγοραστής δύναται επίσης να παραγγείλει προϊόντα χωρίς να πραγματοποιήσει εγγραφή, απευθείας από τη διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
2.2. Όταν πραγματοποιείται εγγραφή στον ιστότοπο και παραγγελία προϊόντων, ο αγοραστής υποχρεούται να παράσχει σωστά και αληθή στοιχεία. Ο αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στον λογαριασμό χρήστη οποτεδήποτε προκύψει οποιαδήποτε αλλαγή. Τα στοιχεία που δηλώνονται από τον αγοραστή στον λογαριασμό χρήστη και όταν πραγματοποιείται κάποια παραγγελία προϊόντων θεωρούνται από τον πωλητή ως αληθή.
 
2.3. Η πρόσβαση στον λογαριασμό χρήστη διασφαλίζεται από ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο αγοραστής υποχρεούται να διατηρεί την εμπιστευτικότητα όσον αφορά τις πληροφορίες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πρόσβασή του/της στον λογαριασμό χρήστη.
 
2.4. Ο αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν τον λογαριασμό χρήστη.
 
2.5. Ο πωλητής μπορεί να διαγράψει τον λογαριασμό χρήστη, προπαντός εάν ο αγοραστής δεν χρησιμοποιεί τον λογαριασμό χρήστη του/της για περισσότερες από 30 ημέρες, ή όταν ο αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης).
 
2.6. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη δεν μπορεί να είναι διαθέσιμος συνεχόμενα, προπαντός αναφορικά με την απαραίτητη συντήρηση του υλισμικού (hardware) και του λογισμικού (software) του πωλητή, ή την απαραίτητη συντήρηση του υλισμικού και του λογισμικού τρίτων.


2.7. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να προσθέσει κριτική για τα προϊόντα που έχει αγοράσει στον ιστότοπο του πωλητή υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 2.8., για την οποία ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά την αγορά των προϊόντων από τον πωλητή.


2.8. Ο αγοραστής μπορεί να προσθέσει την κριτική του, είτε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού χρήστη, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των Όρων και Προϋποθέσεων, εάν έχει ήδη λογαριασμό ή τον έχει δημιουργήσει μέσω του συνδέσμου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, αφού εισάγει το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή ότι, τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή που εισάγονται από τον αγοραστή κατά την προσθήκη μιας κριτικής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πωλητή, προκειμένου να εκπληρώσει τη νομική υποχρέωση του πωλητή να διασφαλίσει ότι οι δημοσιευμένες κριτικές προέρχονται από καταναλωτές που έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει ή αγοράσει το προϊόν, εφόσον η κριτική δημοσιεύεται στον ιστότοπο του πωλητή. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πωλητή να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή για τον σκοπό αυτό και ο πωλητής θα συμμορφωθεί με το αίτημα χωρίς καθυστέρηση, αλλά στην περίπτωση αυτή ο πωλητής θα αφαιρέσει την κριτική που έχει προσθέσει ο αγοραστής στον ιστότοπό του. Ο αγοραστής το αναγνωρίζει αυτό.


2.9. Ο πωλητής δικαιούται να διαγράφει κριτικές που δεν σχετίζονται με τα εμπορεύματα που αγόρασε ο αγοραστής από τον πωλητή. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει κριτικές που δεν αξιολογούν το ίδιο το προϊόν ή κριτικές που περιέχουν χυδαίες εκφράσεις, προσβλητικό και ρατσιστικό περιεχόμενο, πολιτικές απόψεις, συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή κακοήθειες.

 

   3. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.1. Η συνολική παρουσίαση των προϊόντων που βρίσκονται στη διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι ενημερωτικής φύσεως και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει μια σύμβαση αγοράς για τα εν λόγω προϊόντα. Οι διατάξεις του Παρ.2 Άρθρο 100 ΝΟΜΟΣ 4512/2018 δεν ισχύουν.
 
3.2. Η διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος περιέχει πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών μεμονωμένων προϊόντων και του κόστους επιστροφής των προϊόντων, εάν τα εν λόγω προϊόντα, λόγω της φύσης τους, δεν δύνανται να επιστραφούν ως είθισται μέσω του ταχυδρομείου. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν ΦΠΑ και όλους τους σχετικούς φόρους. Οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σε ισχύ για όσο χρονικό διάστημα εμφανίζονται στη διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η παρούσα διάταξη δεν περιορίζει την ικανότητα του πωλητή να τερματίσει μια σύμβαση αγοράς, σύμφωνα με μεμονωμένα συμφωνηθέντες όρους.
 
3.3. Η διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος περιέχει πληροφορίες όσον αφορά το κόστος που σχετίζεται με τη συσκευασία και την παράδοση των προϊόντων. Πληροφορίες σχετικά με το κόστος της συσκευασίας και την παράδοση των προϊόντων που αναφέρονται στη διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος ισχύουν μόνο για τις περιπτώσεις που τα προϊόντα παραδίδονται εντός του εδάφους της Τσεχικής Δημοκρατίας.
 
3.4. Για την παραγγελία προϊόντων, ο αγοραστής συμπληρώνει τη φόρμα που υπάρχει στη διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος. Πιο συγκεκριμένα, η φόρμα παραγγελίας περιέχει πληροφορίες για:
 • παραγγελία προϊόντων (ο αγοραστής προσθέτει τα προϊόντα που έχει παραγγείλει στο εικονικό καλάθι αγορών στη διεπαφή ιστού του ηλεκτρονικού καταστήματος),
 • τη μέθοδο πληρωμής για την τιμή αγοράς των προϊόντων, πληροφορίες σχετικά με την απαιτούμενη μέθοδο παράδοσης των προϊόντων που έχει παραγγείλει και
 • πληροφορίες για το κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των προϊόντων (εφεξής αναφερόμενη ως "παραγγελία").

3.5. Πριν την υποβολή της παραγγελίας στον πωλητή, ο αγοραστής επιτρέπεται να ελέγξει και να αλλάξει τα στοιχεία που έχουν εισαχθεί στην παραγγελία, αναφορικά με την πιθανότητα που υπάρχει ο αγοραστής να εντοπίσει και να διορθώσει λάθη, τα οποία προέκυψαν κατά την εισαγωγή των δεδομένων στην παραγγελία. Ο αγοραστής υποβάλλει την παραγγελία  στον πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ολοκλήρωση παραγγελίας". Τα στοιχεία που αναφέρονται στην παραγγελία θεωρούνται ότι είναι σωστά από τον πωλητή. Ο πωλητής, αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας, επιβεβαιώνει την παραλαβή στον αγοραστή μέσω email, στη διεύθυνση email του αγοραστή που είναι αποθηκευμένη στον λογαριασμό χρήστη ή που εισήχθη στην παραγγελία (εφεξής αναφερόμενη ως "διεύθυνση email αγοραστή").
 
3.6. Ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα των προϊόντων, τιμή αγοράς, εκτιμώμενο κόστος αποστολής), ο πωλητής δικαιούται πάντα να ζητήσει από τον αγοραστή πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (για παράδειγμα γραπτώς ή τηλεφωνικώς).
 
3.7. Η συμβατική σχέση μεταξύ πωλητή και αγοραστή προκύπτει με την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στη διεύθυνση που καθορίστηκε από τον αγοραστή στην παραγγελία.
 
3.8. Ο αγοραστής συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τα εξ αποστάσεως μέσα επικοινωνίας προκειμένου να συνάψει τη σύμβαση αγοράς. Το κόστος που προκύπτει για τον αγοραστή όταν χρησιμοποιεί τα εξ αποστάσεως μέσα επικοινωνίας που σχετίζονται με τη σύμβαση αγοράς (κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) καλύπτονται από τον αγοραστή και το εν λόγω κόστος δε διαφέρει από τα βασικά τέλη.
 
 

   4. ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1. Η τιμή των προϊόντων που προσφέρονται μέσω του δικτυακού τόπου του πωλητή αναφέρεται συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και όλων των σχετικών φόρων.


4.2. Η τιμή των προϊόντων και τυχόν κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των προϊόντων, βάσει της σύμβασης αγοράς, μπορεί να εξοφληθεί από τον αγοραστή στον πωλητή με τους παρακάτω τρόπους:
 
 • τοις μετρητοίς στην καταστατική έδρα Pražská 2532/4, Blansko 678 01·
 • τοις μετρητοίς με αντικαταβολή στο μέρος που καθορίζεται από τον αγοραστή κατά την παραγγελία·
 • μέσω τραπεζικής μεταφοράς στον λογαριασμό τραπέζης του πωλητή με αριθμό FIO €: IBAN: CZ5520100000002600287120 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (εφεξής αναφερόμενος ως "λογαριασμός πωλητή")·
 • χωρίς μετρητά, μέσω του online συστήματος πληρωμών·
 • με πιστωτική κάρτα.
 
4.3. Μαζί με την τιμή αγοράς, ο αγοραστής υποχρεούται επίσης να καταβάλει στον πωλητή το σχετικό κόστος για τη συσκευασία και την παράδοση των προϊόντων στο συμφωνηθέν ποσό. Εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά, η τιμή αγοράς περιλαμβάνει επίσης το σχετικό κόστος για την παράδοση των προϊόντων.
 
4.4. Ο πωλητής δεν απαιτεί από τον αγοραστή να καταβάλει προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή. Αυτό δεν επηρεάζει τις διατάξεις του άρθρου 4.6 Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης σχετικά με την υποχρέωση εξόφλησης της τιμής αγοράς προκαταβολικά.
 
4.5. Σε περίπτωση πληρωμής τοις μετρητοίς ή τοις μετρητοίς με αντικαταβολή, η τιμή αγοράς πρέπει να καταβληθεί κατά την παραλαβή των προϊόντων. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η τιμή αγοράς πρέπει να καταβληθεί εντός 7 ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας.
 
4.6. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, ο αγοραστής υποχρεούται να συγκεκριμενοποιήσει το μεταβλητό σύμβολο που έλαβε κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της παραγγελίας. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του αγοραστή να εξοφλήσει την τιμή αγοράς εκπληρώνεται τη στιγμή πίστωσης του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό του πωλητή.
 
4.7. Ο πωλητής δικαιούται, ειδικά στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν παράσχει πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (άρθρο 3.6), να απαιτήσει πληρωμή της συνολικής τιμής αγοράς πριν την αποστολή των προϊόντων στον αγοραστή.
 
4.8. Τυχόν εκπτώσεις στην τιμή των προϊόντων που παρέχονται από τον πωλητή στον αγοραστή δεν δύνανται να συνδυαστούν.
 
4.9. Εάν είναι σύνηθες στις επιχειρηματικές σχέσεις ή εάν προβλέπεται από γενικούς δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς, ο πωλητής θα εκδώσει στον αγοραστή ένα φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο για τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί, βάσει της σύμβασης αγοράς. Ο πωλητής είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ - φόρος προστιθέμενης αξίας. Το φορολογικό έγγραφο - ένα τιμολόγιο θα εκδοθεί από τον πωλητή στον αγοραστή μετά την εξόφληση της τιμής των προϊόντων και το εν λόγω τιμολόγιο θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση email του αγοραστή.
 
4.10. Είναι πιθανό να ζητηθεί μια τροποποίηση στο τιμολόγιο, εκτός εάν πρόκειται για αλλαγή λόγω μεταβολής στην παράδοση των προϊόντων ή μια διόρθωση όσον αφορά προφανή ανακρίβεια του πρωτότυπου τιμολογίου (π.χ ένα ορθογραφικό λάθος, λανθασμένη ποσότητα των προϊόντων που τιμολογήθηκαν, κτλ.) μόνο την τρίτη ημέρα του μήνα μετά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Έπειτα, δεν είναι πλέον εφικτή καμία αλλαγή.
 
4.11. Σύμφωνα με την Πράξη περί Καταγραφής των Πωλήσεων, ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει μια απόδειξη στον αγοραστή. Ταυτόχρονα, ο πωλητής υποχρεούται να καταγράψει online τη ληφθείσα πώληση στην εκάστοτε φορολογική αρχή. Σε περίπτωση που προκύψει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, αυτό πρέπει να συμβεί το αργότερο εντός 48 ωρών.
 
 

   5. ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

5.1. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α'/16 Νοεμβρίου 1994), δεν είναι εφικτό να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς για την παράδοση προϊόντων, η οποία έχει τροποποιηθεί σύμφωνα με τις επιθυμίες του αγοραστή ή για το εκάστοτε άτομο, από τη σύμβαση παράδοσης αναλώσιμων προϊόντων και επίσης προϊόντων, τα οποία έχουν αναμειχθεί αμετάκλητα με άλλα προϊόντα κατά την παράδοση, από μια σύμβαση για την παράδοση προϊόντων σε σφραγισμένη συσκευασία τα οποία ο καταναλωτής έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία και δεν δύνανται να επιστραφούν για λόγους υγιεινής και από μια συμφωνία αγοράς για την παράδοση εγγραφών ήχου ή βίντεο ή λογισμικού υπολογιστή εάν έχει υποστεί φθορά η αρχική τους συσκευασία
 
5.2. Σε αντίθετη περίπτωση απ' αυτή που αναφέρεται στο άρθρο 5.1 των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου η σύμβαση αγοράς δεν δύναται να ανακληθεί, ο αγοραστής, σύμφωνα με το τμήμα 1829 παράγραφος 1 του Αστικού Κώδικα, δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων. Εάν το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς αφορά διάφορους τύπους προϊόντων ή παράδοση διαφόρων τμημάτων, η συγκεκριμένη χρονική περίοδος ξεκινά από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας παράδοσης προϊόντων. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς πρέπει να αποσταλεί στον πωλητή εντός της περιόδου που ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση. Για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια online φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται από τον πωλητή. Ο αγοραστής μπορεί να αποστείλει την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς στη διεύθυνση της καταστατικής έδρας του πωλητή ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας.
 
5.3. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς και σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης, η σύμβαση αγοράς ακυρώνεται ευθύς εξαρχής. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στον πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση της υπαναχώρησης στον πωλητή. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής καλύπτει το κόστος επιστροφής των προϊόντων στον πωλητή, ακόμα και αν τα προϊόντα δεν δύνανται να επιστραφούν, λόγω της φύσης τους, ως είθισται μέσω του ταχυδρομείου.
  
5.4. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης, ο πωλητής πρέπει να επιστρέψει το χρηματικό ποσό που έλαβε από τον αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς από τον αγοραστή κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ο πωλητής εισέπραξε τα κεφάλαια από τον αγοραστή. Ο πωλητής δικαιούται επίσης να επιστρέψει την πληρωμή που καταβλήθηκε από τον αγοραστή κατά τον χρόνο επιστροφής των προϊόντων από τον αγοραστή ή αλλιώς, εάν ο αγοραστής συμφωνήσει μ' αυτό και εάν αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει στον αγοραστή τα κεφάλαια που έλαβε προτού ο αγοραστής επιστρέψει τα προϊόντα ή προτού αποδείξει ότι τα προϊόντα έχουν αποσταλεί στον πωλητή. Σε περίπτωση που η τιμή των προϊόντων έχει πληρωθεί μέσω δωροεπιταγής από τον αγοραστή, ο πωλητής θα επιστρέψει τη δωροεπιταγή. Εάν το τίμημα καταβλήθηκε εν μέρει με τη μορφή δωροεπιταγής, ο πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα εν μέρει με τη μορφή δωροεπιταγής, στην αναλογία με την οποία καταβλήθηκε το τίμημα.
 
5.5. Ο πωλητής δικαιούται μονομερώς να ξεκινήσει την αξίωση για φθορές των προϊόντων, ενάντια στην αξίωση του αγοραστή για την επιστροφή των χρημάτων της τιμής αγοράς.
 
5.6. Ο πωλητής επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 
α) Σε περίπτωση παράνομης απόπειρας από τον αγοραστή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς και την επακόλουθη αδυναμία να επικοινωνήσει μαζί του/της, όσον αφορά περαιτέρω ενέργειες·

β) Σε περίπτωση διεκδίκησης των προϊόντων από τον αγοραστή, όταν η συγκεκριμένη αξίωση θα αξιολογηθεί ως αβάσιμη και η επακόλουθη αδυναμία όσον αφορά περαιτέρω ενέργειες·

γ) Σε περίπτωση διεκδίκησης των προϊόντων από τον αγοραστή, όταν η συγκεκριμένη αξίωση θα αξιολογηθεί ως αβάσιμη και ο αγοραστής κοινοποιεί ρητά στον πωλητή ότι αυτός/ή (ο αγοραστής) δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα προϊόντα·
δ) Σε περίπτωση διεκδίκησης των προϊόντων από τον αγοραστή, όταν τα προϊόντα θα αποστέλλονται πίσω από τον πωλητή στη διεύθυνση του αγοραστή, ο οποίος δεν αποδέχεται τα προϊόντα και τα προϊόντα επιστρέφονται ξανά στον πωλητή·

ε) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις όταν τα προϊόντα θα αποστέλλονται από τον αγοραστή στη διεύθυνση του πωλητή χωρίς οποιαδήποτε ειδοποίηση και η επακόλουθη αδυναμία επικοινωνίας με τον αγοραστή.

 
Ο πωλητής περαιτέρω επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει την παραγγελία του αγοραστή, μέχρις ότου ο Αγοραστής παραλάβει τα προϊόντα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο πωλητής πρέπει να επιστρέψει στον αγοραστή το συνολικό χρηματικό ποσό που έχει λάβει από τον αγοραστή σε σχέση με την παραγγελία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, από μεταφορά χωρίς μετρητά προς τον λογαριασμό τραπέζης που καθορίζεται από τον αγοραστή.
 
5.7. Εάν δοθεί ένα δώρο στον αγοραστή μαζί με τα προϊόντα, η σύμβαση δώρου μεταξύ πωλητή και αγοραστή ολοκληρώνεται με τον όρο τερματισμού, ότι εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η σύμβαση δώρου για ένα τέτοιο δώρο χάνει την ισχύ της και ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει το δώρο στον πωλητή μαζί με τα προϊόντα.
  
5.8. Οι λαμπτήρες (φωτεινές πηγές), οι οποίοι παρέχονται ως δώρο ή εντελώς δωρεάν με τα φωτιστικά σώματα που αγοράστηκαν, συνιστούν προϊόν προωθητικής ενέργειες. Αυτοί δεν καλύπτονται από εγγύηση.
  
5.9. Οι λάμπες (πηγές φωτός), που λαμβάνονται ως δώρο ή συνοδεύουν δωρεάν τα φωτιστικά, είναι είδη προώθησης. Η εγγύηση δεν τα καλύπτει.
P5273 - Μέτρο 3 m
SL0979 - Φακός LED LED/3W/120lm/3xAAA - περιλαμβάνονται μπαταρίες
VA0076 - Varta 15635 - Παιδικό νυχτερινό μικρό φωτιστικό LED MAYA THE BEE LED/3xAA
 
5.10. Ο αγοραστής - ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς. Εάν ο αγοραστής είναι επιχειρηματίας και έχει καταχωρήσει στην παραγγελία αριθμό ταυτότητας (ID) ή αριθμό μητρώου ΦΠΑ, δεν είναι πλέον αγοραστής. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με την § 1829 του Αστικού Κώδικα, δεν απορρέει κανένα δικαίωμα για τον αγοραστή να επιστρέψει τα προϊόντα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση των προϊόντων.
 

   6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

6.1. Εάν η μέθοδος αποστολής συμφωνηθεί βάσει ενός ειδικού αιτήματος του αγοραστή, ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο και τυχόν επιπλέον κόστος που σχετίζεται με την εν λόγω μέθοδο αποστολής.
 
6.2. Εάν ο πωλητής υποχρεούται σύμφωνα με τη σύμβαση αγοράς να παραδώσει τα προϊόντα στο μέρος που καθορίζεται στην παραγγελία από τον αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να αποδεχτεί τα προϊόντα κατά την παράδοση.
 
6.3. Εάν τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν επανειλημμένως ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο απ' αυτόν που αναφέρεται στην παραγγελία για λόγους που οφείλονται στον αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να πληρώσει τα έξοδα που σχετίζονται με την επανειλημμένη παράδοση των προϊόντων, αντιστοίχως να πληρώσει τα έξοδα που σχετίζονται με κάποια άλλη μέθοδο αποστολής.
 
6.4. Κατά την παραλαβή των προϊόντων από τον μεταφορέα, ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των προϊόντων και σε περίπτωση που εντοπίσει τυχόν ελαττώματα, να ειδοποιήσει άμεσα τον μεταφορέα. Εάν η συσκευασία φέρει ενδείξεις μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο φορτίο που βρίσκεται στο εσωτερικό της, ο αγοραστής δεν υποχρεούται να παραλάβει την αποστολή από τον μεταφορέα. Ο αγοραστής υποχρεούται επίσης να ελέγχει αν έλαβε τη ζητούμενη ποσότητα των προϊόντων που παρήγγειλλε, κατά την παραλαβή τους από τον μεταφορέα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε μαζί μας το συντομότερο δυνατό (το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών), ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την επίλυση της υπόθεσης και να φροντίσουμε επιτυχώς για τυχόν διαφορές.
 
6.5. Μετά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας, ο πελάτης θα λάβει έναν σύνδεσμο για την παρακολούθηση του πακέτου. Σε περίπτωση που το δέμα εμφανίζεται ως παραδοθέν, αλλά ο παραλήπτης δεν το έχει παραλάβει, ο παραλήπτης υποχρεούται να ενημερώσει τον αποστολέα της αποστολής το συντομότερο δυνατό, το αργότερο 5 ημέρες μετά την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στον σύνδεσμο παρακολούθησης του δέματος.

6.6. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με τη μεταφορά των προϊόντων μπορεί να τροποποιηθούν από τους ειδικούς όρους παράδοσης του πωλητή, εάν τέτοιοι όροι έχουν δημοσιευτεί από τον πωλητή.
 

   7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

7.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν από ελαττωματική απόδοση διέπονται από τους σχετικούς δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς (Νόμος 2251/1994).
 
7.2. Ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή ότι τα προϊόντα δεν φέρουν ελαττώματα κατά την παραλαβή. Προπαντός, ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή ότι τη στιγμή που τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τον αγοραστή: 
 • τα προϊόντα διαθέτουν τις ιδιότητες που τα μέρη έχουν συμφωνήσει και εάν απουσιάζει η συμφωνία, τα προϊόντα διαθέτουν ιδιότητες, τις οποίες ο πωλητής ή ο κατασκευαστής έχει περιγράψει ή για τις οποίες ο αγοραστής έχει προσδοκίες αναφορικά με τη φύση των προϊόντων και τη διαφήμιση που έχει διεξαχθεί απ' αυτούς (τον πωλητή ή τον κατασκευαστή)
 • τα προϊόντα είναι κατάλληλα για τον σκοπό που δηλώνεται από τον πωλητή ή για τον οποίο τα προϊόντα του συγκεκριμένου είδους είθισται να χρησιμοποιούνται,
 • τα προϊόντα αντιστοιχούν στην ποιότητα ή τον σχεδιασμό του συμφωνηθέντος δείγματος ή του προτύπου, εάν η ποιότητα ή ο σχεδιασμός καθορίστηκε σύμφωνα με το συμφωνηθέν δείγμα ή πρότυπο,
 • τα προϊόντα ανταποκρίνονται στην ενδεδειγμένη ποσότητα, ποσό ή βάρος και
 • τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους νομικούς κανονισμούς.
 
7.3. Οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7.2 των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης δεν θα ισχύουν για προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή, εξαιτίας ενός ελαττώματος για το οποίο έχει συμφωνηθεί η χαμηλότερη τιμή, εξαιτίας φθοράς των προϊόντων που προέκυψε λόγω κανονικής χρήσης, σε περίπτωση μεταχειρισμένων προϊόντων εξαιτίας ενός ελαττώματος που αντιστοιχεί στον βαθμό της χρήσης ή της φθοράς την οποία τα προϊόντα είχαν κατά τη στιγμή της παραλαβής από τον αγοραστή, ή εάν αυτό οφείλεται στη φύση των προϊόντων.
 
7.4. Εάν προκύψει ένα ελάττωμα εντός έξι μηνών από την παραλαβή των προϊόντων, τα προϊόντα θεωρούνται ότι ήταν ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Ο αγοραστής δικαιούται να προβάλλει το δικαίωμα του ελαττώματος, το οποίο λαμβάνει χώρα σε αναλώσιμα εντός 24 μηνών από την παραλαβή των προϊόντων.
 
7.5. Τα δικαιώματα της ελαττωματικής απόδοσης θα προβάλλονται από τον αγοραστή στη διεύθυνση των εγκαταστάσεων της επιχείρησης του πωλητή, όπου η αποδοχή του παραπόνου είναι πιθανή αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των πωληθέντων προϊόντων, ενδεχομένως στην καταστατική έδρα ή θέση της επιχείρησης.
 
7.6. Περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με την υπαιτιότητα του πωλητή για τυχόν ελαττώματα μπορεί να ρυθμίζονται στην πολιτική επιστροφών του πωλητή.

7.7. Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων των εξόδων μεταφοράς, σύμφωνα με την αξίωση των προϊόντων από τον αγοραστή, ο αγοραστής δικαιούται να λάβει επιστροφή χρημάτων για τα μεταφορικά έξοδα μόνο στο χαμηλότερο προσφερόμενο ποσό.
 
7.8. Ο πωλητής ειδοποιεί διά του παρόντος τον αγοραστή ότι τα προϊόντα που περιέχουν χημικές κόλλες ή άλλα συστατικά και ότι μπορεί να έχουν μια χαρακτηριστική οσμή μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Τα χημικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα δεν είναι επικίνδυνα, ούτε μπορούν να προξενήσουν κάποια σωματική βλάβη. Η οσμή υποχωρεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, τέτοια προϊόντα δεν θα θεωρούνται ελαττωματικά.

7.9. Ο πωλητής προειδοποιεί τον αγοραστή ότι τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα χρώματα των φωτογραφιών, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τον τύπο της οθόνης/του τηλεφώνου σας. Τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων αναφέρονται στην περιγραφή των προϊόντων αυτών.
 

   8. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

8.1. Ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα των προϊόντων τη στιγμή που έχει εξοφληθεί η συνολική τιμή των προϊόντων από τον αγοραστή και τα προϊόντα παραλαμβάνονται από τον αγοραστή.
 
8.2. Σε σχέση με τον αγοραστή, ο πωλητής δεν δεσμεύεται από οποιουσδήποτε κώδικες δεοντολογίας στο πλαίσιο των διατάξεων της §1826 παράγραφος 1 (e) του Αστικού Κώδικα.
 

8.3. Η διαχείριση των παραπόνων του καταναλωτή από τον πωλητή πραγματοποιείται μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Ο πωλητής θα πρέπει να αποστείλει μια ειδοποίηση για τη διευθέτηση του παραπόνου του αγοραστή στη διεύθυνση email του αγοραστή.
 
8.4. Σε περίπτωση που ο αγοραστής είναι ένας καταναλωτής, βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, και προκύψει μια καταναλωτική διαφορά μεταξύ της εταιρείας Donoci s.r.o. και του αγοραστή, για την οποία δεν βρεθεί λύση από τη σύμβαση, ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι αυτός/ή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει μια πρόταση για εξωδικαστική διευθέτηση μιας τέτοιας διαφωνίας. Η Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου της Τσεχίας είναι υπεύθυνη για την εξωδικαστική διευθέτηση των καταναλωτικών διαφορών που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς. Η καταστατική έδρα της Τσεχικής Αρχής Επιθεώρησης Εμπορίου βρίσκεται στη διεύθυνση Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID No.: 000 20 869, ιστότοπος: http://www.coi.cz. Η πλατφόρμα για online επίλυση διαφωνιών που βρίσκεται στον ιστότοπο http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς.
 
8.5. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή της Τσεχικής Δημοκρατίας, με καταστατική έδρα Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ιστότοπος: http://www.evropskyspotrebitel.cz συνιστά το σημείο επαφής του Κοινοτικού Κανονισμού  (EU) Αρ. 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 όσον αφορά την online επίλυση καταναλωτικών διαφορών και τροποποιεί τον Κανονισμό (EC) No. 2006/2004 και την Οδηγία 2009/22/EC (Κανονισμός για την online επίλυση καταναλωτικών διαφορών).
 
8.6. Ο πωλητής δικαιούται να πωλήσει τα προϊόντα σύμφωνα με την άδεια άσκησης εμπορικής δραστηριότητας του. Ο έλεγχος του εμπορίου διεξάγεται εντός του πεδίου εφαρμογής της δραστηριότητας του από το σχετικό Γραφείο Εμπορικών Αδειών. Η εποπτεία των προσωπικών δεδομένων διενεργείται από το Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Τσεχική Αρχή Επιθεώρησης Εμπορίου διενεργεί, σε περιορισμένο βαθμό, την εποπτεία για τη συμμόρφωση με την Πράξη Αρ. 634/1992 Coll., περί της προστασίας του καταναλωτή, όπως έχει τροποποιηθεί.
 
8.7. Ο αγοραστής διά του παρόντος αναλαμβάνει τον κίνδυνο των μεταβαλλόμενων συνθηκών κατά την έννοια της § 1765 Παράγραφος 2 του Αστικού Κώδικα.
 
8.8. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ειδικότερα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 2016/679, και σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που παρατίθενται στον παρόντα ιστότοπο.
 
 

   9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

9.1. Το παρόν μπορεί να παραδοθεί στη διεύθυνση email του αγοραστή.
 
 

   10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1. Εάν η σχέση που εδραιώνεται από τη σύμβαση αγοράς περιλαμβάνει ένα διεθνές (ξένο) μέρος, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το Τσεχικό δίκαιο. Αυτό δεν θα επηρεάσει τα δικαιώματα καταναλωτή που απορρέουν από τους γενικά δεσμευτικούς νομικούς κανονισμούς.
 
10.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης είναι άκυρη ή ατελέσφορη, αντί για την άκυρη διάταξη, θα ισχύει μια διάταξη της οποίας το νόημα είναι πλησιέστερο σε αυτό της άκυρης διάταξης. Η ακυρότητα ή αναποτελεσματικότητα μιας διάταξης δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα των άλλων διατάξεων.
 
10.3. Η σύμβαση αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης, αρχειοθετείται από τον πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη.
 
10.4. Το Παράρτημα των Όρων και Προϋποθέσεων της Επιχείρησης αποτελεί υπόδειγμα για υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς.
 
10.5. Packeta International - Geniki Taxydromiki hub Thessaloniki, Esoteriki Periferiaki (Internal Ring Road), Thesi Dialogis OSE – Parodos Sof.Venizelou 54628 Thessaloniki.
 

Συντάχθηκε στο Blansko την 25η Μάϊου 2018

Autor článku:

Ζωή
Ζωή Ειδικός στην εξυπηρέτηση πελατών

H Ζωή δεν ειδικεύεται μόνο στην εξυπηρέτηση πελατών, αλλά είναι ταυτόχρονα και λάτρης των μοντέρνων φωτιστικών με τεχνολογία LED. Στα άρθρα της θα βρείτε συμβουλές για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια ή τρόπους για την επιλογή του σωστού λαμπτήρα. Υπάρχoυν επίσης διάφορες υποδείξεις και κόλπα, έτσι ώστε να φωταγωγήσετε τέλεια το σπίτι και τον κήπο σας.

Ρωτήστε ό,τι θέλετε

Ζωή Αλεξίου

Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε και να λύσετε κάθε τεχνικό πρόβλημα.

2311320445Δευτέρα - Παρασκευή, 7π.μ. - 3:30 μ.μ.

Ρωτήστε

Πνευματικά Δικαιώματα © 1990 – 2022 Donoci, s.r.o., Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώµατο. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.