Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης | Fotisti kosmos
Levý banner
Pravý banner
Μενού


0 0,00
Αγοράστε 70 περισσότερα και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ αποστολή .
Κατηγορία

Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης

Σχετικά με την εταιρεία

Ζωή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
 
 
της εταιρείας
Donoci s.r.o.
εγγεγραμμένη έδρα Pražská 2532/4 
Blansko 678 01, Czech Republic
Αριθμός μητρώου: 47539569
για την πώληση προϊόντων στο ηλεκτρονικό κατάστημα που βρίσκεται
στη διεύθυνση fotistikosmos.gr
 
 
  

   1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

1.1. Οι παρόντες Επιχειρηματικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής "Επιχειρηματικοί Όροι και Προϋποθέσεις" της εταιρείας Donoci s.r.o., με έδρα Pražská 2532/4, Blansko 678 01, ΑΔΑ: 47539569

(εφεξής αναφερόμενη ως "πωλητής") ορίζει σύμφωνα με τις διατάξεις Αστικός Κώδικας τα αμοιβαία δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών που καθορίζονται σε σχέση με τη σύμβαση αγοράς (εφεξής "σύμβαση αγοράς") που θα συναφθεί μεταξύ του πωλητή και άλλων προσώπων (εφεξής "αγοραστής") μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του πωλητή. Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί από τον πωλητή σε έναν δικτυακό τόπο που βρίσκεται στη διεύθυνση www.fotistikosmos.gr (εφεξής "ιστοσελίδα") μέσω της διαδικτυακής διεπαφής (εφεξής "διαδικτυακή διεπαφή ηλεκτρονικού καταστήματος").

1.2. Διατάξεις που αποκλίνουν από τους επιχειρηματικούς όρους και προϋποθέσεις μπορούν να συμφωνηθούν στη σύμβαση αγοράς. Διαφορετικές ρυθμίσεις στη σύμβαση αγοράς υπερισχύουν των διατάξεων των επιχειρηματικών όρων.
 
1.3. Οι Επιχειρηματικοί Όροι και Προϋποθέσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης αγοράς. Η σύμβαση αγοράς και οι επιχειρηματικοί όροι και προϋποθέσεις είναι στην ελληνική γλώσσα. Η σύμβαση αγοράς μπορεί να συναφθεί στα ελληνικά.
 
1.4. Οι Όροι και Προϋποθέσεις της Επιχείρησης μπορούν να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν από τον Πωλητή. Η διάταξη αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν κατά την περίοδο ισχύος της προηγούμενης έκδοσης των Επιχειρηματικών Όρων και Προϋποθέσεων.
 
 

   2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ

  
2.1. Μετά την εγγραφή του αγοραστή στον ιστότοπο, ο αγοραστής μπορεί να έχει πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη του. Από αυτή τη διεπαφή χρήστη, ο αγοραστής μπορεί να παραγγείλει προϊόντα (εφεξής "λογαριασμός χρήστη"). Ο αγοραστής μπορεί επίσης να παραγγείλει προϊόντα χωρίς εγγραφή απευθείας από τη διαδικτυακή διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος.
 
2.2. Κατά την εγγραφή στην ιστοσελίδα και την παραγγελία προϊόντων, ο αγοραστής υποχρεούται να παρέχει ορθά και αληθή στοιχεία. Ο αγοραστής υποχρεούται να επικαιροποιεί τα δεδομένα που καταχωρούνται στο λογαριασμό χρήστη σε κάθε αλλαγή. Τα δεδομένα που δηλώνει ο αγοραστής στο λογαριασμό χρήστη και κατά την παραγγελία αγαθών θεωρούνται από τον πωλητή ως αληθή.
 
2.3. Η πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη διασφαλίζεται με ένα όνομα χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης. Ο αγοραστής υποχρεούται να τηρεί εχεμύθεια όσον αφορά τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη του.
 
2.4. Ο αγοραστής δεν δικαιούται να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν το λογαριασμό χρήστη.
 
2.5. Ο πωλητής μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό χρήστη, ιδίως εάν ο αγοραστής δεν χρησιμοποιεί το λογαριασμό χρήστη για περισσότερες από 30 ημέρες ή όταν ο αγοραστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς (συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών όρων).
 
2.6. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι ο λογαριασμός χρήστη ενδέχεται να μην είναι συνεχώς διαθέσιμος, ιδίως όσον αφορά την απαραίτητη συντήρηση του υλικού και του λογισμικού του πωλητή ή την απαραίτητη συντήρηση του υλικού και του λογισμικού τρίτων.


2.7. Ο αγοραστής δικαιούται να προσθέσει μια κριτική των αγορασθέντων προϊόντων στον ιστότοπο του πωλητή υπό τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 2.8., για την οποία ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μετά την αγορά των αγαθών από τον πωλητή.


2.8. Ο αγοραστής μπορεί να προσθέσει την κριτική είτε μέσω του λογαριασμού χρήστη του, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των Όρων και Προϋποθέσεων, εάν έχει ήδη λογαριασμό ή τον έχει δημιουργήσει μέσω του συνδέσμου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, αφού εισάγει το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή ότι τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή που εισάγονται από τον αγοραστή κατά την προσθήκη μιας κριτικής υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πωλητή προκειμένου να εκπληρώσει τη νομική υποχρέωση του πωλητή να διασφαλίσει ότι οι δημοσιευμένες κριτικές προέρχονται από καταναλωτές που έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει ή αγοράσει το προϊόν, εφόσον η κριτική δημοσιεύεται στον ιστότοπο του πωλητή. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πωλητή να σταματήσει την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αγοραστή για τον σκοπό αυτό και ο πωλητής θα συμμορφωθεί με τέτοια αιτήματα χωρίς καθυστέρηση, αλλά σε αυτή την περίπτωση, ο πωλητής θα αφαιρέσει την κριτική που έχει προσθέσει ο αγοραστής στον ιστότοπό του. Ο αγοραστής το αναγνωρίζει αυτό.


2.9. Ο πωλητής δικαιούται να διαγράφει κριτικές που δεν σχετίζονται με τα αγαθά που αγόρασε ο αγοραστής από τον πωλητή. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει κριτικές που δεν αξιολογούν το ίδιο το προϊόν ή κριτικές που περιέχουν χυδαίες εκφράσεις, προσβλητικό και ρατσιστικό περιεχόμενο, πολιτικές απόψεις, συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή κακή ηθική.

 

   3. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

3.1. Όλες οι παρουσιάσεις των προϊόντων που τοποθετούνται στο διαδικτυακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και ο πωλητής δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση αγοράς των εν λόγω προϊόντων.
 
3.2. Η διαδικτυακή διεπαφή του ηλεκτρονικού καταστήματος περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των επιμέρους προϊόντων και του κόστους επιστροφής των προϊόντων, εάν τα εν λόγω αγαθά, λόγω της φύσης τους, δεν μπορούν να επιστραφούν κανονικά με το ταχυδρομείο. Οι τιμές των προϊόντων περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και όλες τις σχετικές επιβαρύνσεις. Οι τιμές των προϊόντων παραμένουν σε ισχύ για όσο διάστημα εμφανίζονται στο διαδικτυακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η παρούσα διάταξη δεν περιορίζει τη δυνατότητα του πωλητή να συνάψει σύμβαση αγοράς υπό ατομικά συμφωνημένους όρους.
 
3.3. Η διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με το κόστος που συνδέεται με τη συσκευασία και την παράδοση των προϊόντων. Οι πληροφορίες σχετικά με το κόστος συσκευασίας και παράδοσης των αγαθών που αναφέρονται στη διαδικτυακή διεπαφή του καταστήματος ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που τα αγαθά παραδίδονται εντός της επικράτειας της Ελλάδας.
 
3.4. Για να παραγγείλει τα προϊόντα, ο αγοραστής συμπληρώνει τη φόρμα παραγγελίας στο διαδικτυακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδικότερα, η φόρμα παραγγελίας περιέχει πληροφορίες σχετικά με:


 • τα παραγγελθέντα προϊόντα (ο αγοραστής προσθέτει τα παραγγελθέντα προϊόντα στο εικονικό καλάθι αγορών στο διαδικτυακό περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος),

 • τον τρόπο πληρωμής της τιμής αγοράς των αγαθών, πληροφορίες σχετικά με τον απαιτούμενο τρόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και


 • πληροφορίες σχετικά με το κόστος που σχετίζεται με την παράδοση των προϊόντων (εφεξής "παραγγελία").3.5. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πωλητή, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να αλλάξει τα δεδομένα που εισήγαγε στην παραγγελία ο αγοραστής, όσον αφορά τη δυνατότητα του αγοραστή να διαπιστώσει και να διορθώσει λάθη, που προέκυψαν κατά την εισαγωγή δεδομένων στην παραγγελία. Ο αγοραστής υποβάλλει την παραγγελία στον πωλητή κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ολοκλήρωση παραγγελίας". Τα δεδομένα που αναγράφονται στην παραγγελία θεωρούνται σωστά από τον πωλητή. Ο πωλητής αμέσως μετά την παραλαβή της παραγγελίας επιβεβαιώνει την παραλαβή αυτή στον αγοραστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή που έχει αποθηκευτεί στο λογαριασμό χρήστη ή έχει καταχωρηθεί στην παραγγελία (εφεξής "διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αγοραστή").
 
3.6. Ανάλογα με τη φύση της παραγγελίας (ποσότητα αγαθών, τιμή αγοράς, αναμενόμενα έξοδα αποστολής), ο πωλητής έχει πάντα το δικαίωμα να ζητήσει από τον αγοραστή πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (π.χ. εγγράφως ή τηλεφωνικά).
 
3.7. Η συμβατική σχέση μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή γεννιέται με την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο αγοραστής στην παραγγελία.
 
3.8. Ο αγοραστής συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τα μέσα εξ αποστάσεως επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης αγοράς. Το κόστος που επιβαρύνει τον αγοραστή κατά τη χρήση των μέσων εξ αποστάσεως επικοινωνίας που σχετίζονται με τη σύναψη της σύμβασης αγοράς (κόστος σύνδεσης στο διαδίκτυο, κόστος τηλεφωνικών κλήσεων) καλύπτεται από τον αγοραστή και το κόστος αυτό δεν διαφέρει από το βασικό επιτόκιο.
 
 

  4. Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1. Η τιμή των προϊόντων που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας του πωλητή αναφέρεται συμπεριλαμβανομένου του φόρου προστιθέμενης αξίας και όλων των σχετικών τελών.


4.2. Το τίμημα των προϊόντων και τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των προϊόντων στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς μπορούν να καταβληθούν από τον αγοραστή στον πωλητή με τους ακόλουθους τρόπους:
 
 • με αντικαταβολή στον τόπο παράδοσης που ορίζει ο αγοραστής στην παραγγελία;
 • με τραπεζικό έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό του πωλητή με IBAN: CZ5520100000002600287120, SWIFT: FIOBCZPPXXX που ανήκει στην εταιρεία FIO Bank EUR (εφεξής "λογαριασμός του πωλητή"),
 • χωρίς μετρητά μέσω συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών;
 • με πιστωτική κάρτα;
 
4.3. Μαζί με την τιμή αγοράς, ο αγοραστής υποχρεούται επίσης να καταβάλει στον πωλητή τα έξοδα που σχετίζονται με τη συσκευασία και την παράδοση των προϊόντων στο συμφωνηθέν ποσό. Εκτός εάν αναφέρεται ρητά διαφορετικά, η τιμή αγοράς περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα που σχετίζονται με την παράδοση των προϊόντων .
 
4.4. Ο πωλητής δεν απαιτεί από τον αγοραστή να καταβάλει προκαταβολή ή άλλη παρόμοια πληρωμή. Αυτό δεν επηρεάζει τις διατάξεις της
άρθρου 4.6 των Όρων Συναλλαγών σχετικά με την υποχρέωση προκαταβολής του τιμήματος αγοράς.
 
4.5. Σε περίπτωση πληρωμής τοις μετρητοίς ή με αντικαταβολή, το τίμημα αγοράς καταβάλλεται κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, το τίμημα αγοράς είναι πληρωτέο εντός 7 ημερών από την πραγματοποίηση της παραγγελίας.
 
4.6. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, ο αγοραστής υποχρεούται να προσδιορίσει το μεταβλητό σύμβολο που έλαβε κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας. Σε περίπτωση πληρωμής χωρίς μετρητά, η υποχρέωση του αγοραστή να καταβάλει το τίμημα της αγοράς εκπληρώνεται τη στιγμή της πίστωσης του σχετικού ποσού στο λογαριασμό του πωλητή.
 
4.7. Ο πωλητής δικαιούται, ιδίως στην περίπτωση που ο αγοραστής δεν παρέχει πρόσθετη επιβεβαίωση της παραγγελίας (άρθρο 3.6), να απαιτήσει την πληρωμή ολόκληρου του τιμήματος αγοράς πριν από την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή.
 
4.8. Τυχόν εκπτώσεις επί της τιμής των προϊόντων που παρέχονται από τον πωλητή στον αγοραστή δεν μπορούν να συνδυαστούν.
 
4.9. Ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει στον αγοραστή φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο - σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της σύμβασης αγοράς. Ο πωλητής είναι υπόχρεος σε φόρο προστιθέμενης αξίας. Το φορολογικό έγγραφο - τιμολόγιο εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή μετά την αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων και αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
 
4.10. Είναι δυνατόν να ζητηθεί αλλαγή του τιμολογίου, εκτός αν πρόκειται για αλλαγή λόγω αλλαγής της παράδοσης των προϊόντων ή διόρθωση της προφανής ανακρίβειας του αρχικού τιμολογίου (π.χ. τυπογραφικό λάθος, εσφαλμένη ποσότητα τιμολογούμενων αγαθών κ.λπ.), μόνο την τρίτη ημέρα του μήνα που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης του τιμολογίου. Στη συνέχεια, η αλλαγή δεν είναι πλέον δυνατή.
 
4.11. Ο πωλητής υποχρεούται να εκδώσει φορολογικό έγγραφο στον αγοραστή.
 
 

   5. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

5.1. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου του Αστικού Κώδικα, δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς για την παράδοση αγαθών που έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με την επιθυμία του αγοραστή ή για το πρόσωπο από τη σύμβαση παράδοσης ευπαθών αγαθών, καθώς και αγαθών, τα οποία έχουν αναμιχθεί αμετάκλητα με άλλα αγαθά κατά την παράδοση, από σύμβαση για την παράδοση αγαθών σε σφραγισμένη συσκευασία που ο καταναλωτής έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία και δεν μπορεί να επιστραφεί για λόγους υγιεινής και από σύμβαση αγοράς για την παράδοση ηχογραφήσεων ή βιντεοσκοπήσεων ή λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, εάν έχουν υποστεί ζημιά στην αρχική τους συσκευασία.  Ο πωλητής τονίζει ότι τα εμπορεύματα - μάσκες προστασίας FFP2 , τα οποία ο καταναλωτής έχει αφαιρέσει από τη συσκευασία, είναι εμπορεύματα που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους υγιεινής.
 
5.2. Εάν δεν πρόκειται για την περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 5.1 των Όρων Συναλλαγών ή για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση όπου η σύμβαση αγοράς δεν μπορεί να ανακληθεί, ο αγοραστής, σύμφωνα με το Άρθρο του Αστικού Κώδικα, έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των αγαθών. Εάν το αντικείμενο της σύμβασης αγοράς είναι διάφορα είδη προϊόντων ή παράδοση πολλών τμημάτων, η προθεσμία αυτή αρχίζει από την ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας παράδοσης των αγαθών. Η υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς πρέπει να αποστέλλεται στον πωλητή εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην προηγούμενη πρόταση. Για να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει μια ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που παρέχεται από τον πωλητή. Ο αγοραστής μπορεί να αποστείλει την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς στη διεύθυνση της καταστατικής έδρας του πωλητή ή μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας.
 
5.3.  Εκτός από την ενδεχόμενη υπαναχώρηση σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης παραγράφου, ο πωλητής παρέχει το δικαίωμα στον αγοραστή, ο οποίος βρίσκεται στη θέση του καταναλωτή, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εντός 60 ημερών από την παραλαβή των αγαθών χωρίς να αιτιολογήσει την υπαναχώρησή του, υπό την προϋπόθεση ότι ο εν λόγω αγοραστής επιστρέφει στον πωλητή τα αγαθά προσεκτικά συσκευασμένα στην αρχική συσκευασία με όλα τα εξαρτήματα και όλα τα συστατικά της συσκευασίας και υπό την προϋπόθεση ότι τα αγαθά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πέραν του ελέγχου της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητάς τους και δεν είναι αγαθά προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του αγοραστή ή αγαθά σαφώς προσαρμοσμένα στις προσωπικές ανάγκες του αγοραστή.


5.4.Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς, η σύμβαση αγοράς ακυρώνεται από την αρχή. Τα αγαθά πρέπει να επιστραφούν στον πωλητή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση της υπαναχώρησης στον πωλητή. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα που σχετίζονται με την επιστροφή των αγαθών στον πωλητή, ακόμη και αν τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν με τη συνήθη ταχυδρομική οδό λόγω της φύσης τους. Ο πωλητής ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ τα αγαθά που επιστρέφονται στη διεύθυνσή του με - ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ. Το πακέτο αυτό δεν θα παραληφθεί και θα επιστραφεί στον αποστολέα.

5.5. Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 5.2 των Όρων και Προϋποθέσεων Επιχειρηματικών Συναλλαγών, ο πωλητής επιστρέφει τα χρήματα που έλαβε από τον αγοραστή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παράδοση της υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς από τον αγοραστή με τον ίδιο τρόπο που ο πωλητής δέχθηκε τα χρήματα από τον αγοραστή. Ο πωλητής έχει επίσης το δικαίωμα να επιστρέψει την πληρωμή που παρέχεται από τον αγοραστή κατά την επιστροφή των αγαθών από τον αγοραστή ή με άλλο τρόπο, εάν ο αγοραστής συμφωνεί με αυτό και εάν αυτό δεν συνεπάγεται πρόσθετα έξοδα για τον αγοραστή. Εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς, ο πωλητής δεν υποχρεούται να επιστρέψει τα χρήματα που έλαβε στον αγοραστή πριν ο αγοραστής επιστρέψει τα αγαθά ή αποδείξει ότι τα αγαθά στάλθηκαν στον πωλητή. Σε περίπτωση που η τιμή των αγαθών έχει πληρωθεί μέσω δωροεπιταγής από τον αγοραστή, ο πωλητής επιστρέφει τη δωροεπιταγή. Εάν το τίμημα καταβλήθηκε εν μέρει με τη μορφή δωροεπιταγής, ο πωλητής θα επιστρέψει τα χρήματα εν μέρει με τη μορφή δωροεπιταγής, στην αναλογία με την οποία καταβλήθηκε το τίμημα.
 
5.6. Ο πωλητής δικαιούται να συμψηφίσει μονομερώς την απαίτηση αποζημίωσης επί του εμπορεύματος με την απαίτηση του αγοραστή για επιστροφή του τιμήματος αγοράς.
 
5.7. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Σε περίπτωση παράνομης προσπάθειας του αγοραστή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς και της συνακόλουθης αδυναμίας επικοινωνίας μαζί του σχετικά με τις περαιτέρω ενέργειες;
β) Σε περίπτωση απαίτησης των αγαθών από τον αγοραστή, όταν η απαίτηση αυτή θα αξιολογηθεί ως αβάσιμη και τη συνακόλουθη αδυναμία επικοινωνίας μαζί του/της σχετικά με περαιτέρω ενέργειες;
γ) Σε περίπτωση απαίτησης των αγαθών από τον αγοραστή, όταν η απαίτηση αυτή θα αξιολογηθεί ως αβάσιμη και ο αγοραστής ενημερώσει ρητά τον πωλητή ότι αυτός/αυτή (ο αγοραστής) δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα αγαθά;
d) Σε περίπτωση απαίτησης των εμπορευμάτων από τον αγοραστή, όταν τα εμπορεύματα αποστέλλονται πίσω από τον πωλητή στη διεύθυνση του αγοραστή, ο οποίος δεν τα παραλαμβάνει, και τα εμπορεύματα επιστρέφονται πίσω στον πωλητή; 
ε) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όταν τα εμπορεύματα θα αποσταλούν από τον αγοραστή στη διεύθυνση του πωλητή χωρίς καμία ενημέρωση και μετέπειτα αδυναμία επικοινωνίας με τον αγοραστή.
 
Ο πωλητής διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του αγοραστή έως ότου ο αγοραστής παραλάβει τα εμπορεύματα. Στην περίπτωση αυτή, ο πωλητής θα επιστρέψει στον αγοραστή όλα τα χρήματα που έλαβε από τον αγοραστή σε σχέση με την παραγγελία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με μεταφορά μετρητών σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει υποδείξει ο αγοραστής.
 
5.8. Εάν δίνεται δώρο στον αγοραστή μαζί με τα αγαθά, η σύμβαση δώρου μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή συνάπτεται με τον όρο καταγγελίας ότι εάν ο αγοραστής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, η σύμβαση δώρου για το εν λόγω δώρο χάνει την ισχύ της και ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει το δώρο μαζί με τα αγαθά στον πωλητή. Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν επιστρέψει το δώρο μαζί με τα αγαθά, ο πωλητής δικαιούται να μειώσει την επιστρεφόμενη τιμή αγοράς κατά την αξία του δώρου που δεν έχει επιστραφεί.

5.9. Οι λαμπτήρες (πηγές φωτός), που παρέχονται ως δώρο με τα αγορασμένα φωτιστικά, είναι είδη προώθησης. Η εγγύηση δεν τα καλύπτει.
 
5.10. Ο αγοραστής - καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αγοράς. Εάν ο αγοραστής είναι επιχειρηματίας και έχει δηλώσει αριθμό ταυτότητας ή ΑΦΜ στην παραγγελία, τότε δεν είναι πλέον καταναλωτής. Για το λόγο αυτό δεν προκύπτει δικαίωμα επιστροφής των αγαθών από τον αγοραστή εντός 14 ημερών από την παράδοση των αγαθών.
 

   6. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

6.1. Εάν η μέθοδος αποστολής συμφωνηθεί βάσει ειδικού αιτήματος του αγοραστή, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και κάθε πρόσθετο κόστος που σχετίζεται με αυτή τη μέθοδο αποστολής.
 
6.2. Εάν ο πωλητής υποχρεούται βάσει της σύμβασης αγοράς να παραδώσει τα αγαθά στον τόπο που έχει ορίσει ο αγοραστής στην παραγγελία, ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα αγαθά κατά την παράδοση.
 
6.3. Εάν τα αγαθά πρέπει να παραδοθούν επανειλημμένα ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από αυτόν που αναφέρεται στην παραγγελία λόγω των λόγων που οφείλονται στον αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει τα έξοδα που σχετίζονται με την επανειλημμένη παράδοση των αγαθών, αντίστοιχα να καταβάλει τα έξοδα που σχετίζονται με άλλη μέθοδο αποστολής.
 
6.4. Κατά την παραλαβή των αγαθών από τον μεταφορέα, ο αγοραστής υποχρεούται να ελέγξει την ακεραιότητα της συσκευασίας των αγαθών και σε περίπτωση που διαπιστώσει ελαττώματα να ειδοποιήσει αμέσως τον μεταφορέα. (το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών). Ο αγοραστής υποχρεούται να το αποδείξει με φωτογραφική τεκμηρίωση των ζημιών, εάν παραδίδονται τα εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιές κατά τη μεταφορά.  Εάν η συσκευασία αποδεικνύει τη μη εξουσιοδοτημένη είσοδο στην αποστολή, ο αγοραστής δεν υποχρεούται να παραλάβει την εν λόγω αποστολή από τον μεταφορέα. Ο αγοραστής υποχρεούται επίσης να ελέγξει αν παρέλαβε τη ζητούμενη ποσότητα εμπορευμάτων κατά την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα. Σε περίπτωση τυχόν διαφορών, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσει μαζί μας το συντομότερο δυνατό (το αργότερο εντός 2 εργάσιμων ημερών), ώστε να ξεκινήσουμε την επίλυση της υπόθεσης και να φροντίσουμε για την επιτυχή διευθέτηση τυχόν διαφορών.
 

6.5. Μετά την αποστολή της παραγγελίας, ο πελάτης λαμβάνει έναν σύνδεσμο για την παρακολούθηση της αποστολής. Σε περίπτωση που η αποστολή φαίνεται να έχει παραδοθεί σύμφωνα με την παρακολούθηση, αλλά ο παραλήπτης δεν έχει παραλάβει την αποστολή, ο παραλήπτης υποχρεούται να ειδοποιήσει τον αποστολέα για την αποστολή το συντομότερο δυνατό, το αργότερο εντός 5 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης που αναφέρεται στην παρακολούθηση του μεταφορέα.

6.6. Άλλα δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με τη μεταφορά των εμπορευμάτων μπορούν να τροποποιηθούν από τους ειδικούς όρους παράδοσης του πωλητή, εφόσον οι όροι αυτοί εκδίδονται από τον πωλητή.
 

   7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

7.1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών σχετικά με τα δικαιώματα από ελαττωματική εκτέλεση διέπονται από τις σχετικές γενικά δεσμευτικές νομικές διατάξεις (ιδίως τις διατάξεις  του Αστικού Κώδικα).
 
7.2. Ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν ελαττώματα κατά την παραλαβή. Ειδικότερα, ο πωλητής εγγυάται στον αγοραστή ότι κατά τη στιγμή που τα εμπορεύματα παραλήφθηκαν από τον αγοραστή: 
 • τα εμπορεύματα έχουν τις ιδιότητες που έχουν συμφωνήσει τα μέρη και, αν η συμφωνία λείπει, τα εμπορεύματα έχουν τις ιδιότητες, που έχει περιγράψει ο πωλητής ή ο κατασκευαστής ή που ανέμενε ο αγοραστής σε σχέση με τη φύση των εμπορευμάτων και τη διαφήμιση που πραγματοποίησαν (ο πωλητής, ο κατασκευαστής),
 • τα αγαθά είναι κατάλληλα για τον σκοπό που δηλώνει ο πωλητής ή για τον οποίο χρησιμοποιούνται συνήθως τα αγαθά αυτού του είδους,
 • τα αγαθά ανταποκρίνονται στην ποιότητα ή το σχέδιο του συμφωνηθέντος δείγματος ή του προτύπου, εάν η ποιότητα ή το σχέδιο καθορίστηκε σύμφωνα με το συμφωνηθέν δείγμα ή το πρότυπο,
 • τα εμπορεύματα είναι στην κατάλληλη ποσότητα, ποσότητα ή βάρος και
 • τα αγαθά συμμορφώνονται με τους νομικούς κανονισμούς.
 
7.3. Τα προϊόντα για καταναλωτές υπόκεινται σε περίοδο εγγύησης 2 έως 5 ετών (24 έως 60 μήνες), για κάθε μεμονωμένο προϊόν η συγκεκριμένη περίοδος εγγύησης αναφέρεται πάντα στις λεπτομέρειες του προϊόντος. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες για όλα τα προϊόντα.

7.4. Οι διατάξεις του άρθρου 7.2 των Όρων Συναλλαγών δεν ισχύουν για προϊόντα που πωλούνται σε χαμηλότερη τιμή για ελάττωμα για το οποίο έχει συμφωνηθεί χαμηλότερη τιμή, για φθορά των προϊόντων που προκαλείται από τη συνήθη χρήση τους, στην περίπτωση μεταχειρισμένων προϊόντων για ελάττωμα που αντιστοιχεί στο βαθμό χρήσης ή φθοράς που είχαν τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους από τον αγοραστή, ή εάν αυτό λόγω της φύσης του εμπορεύματος.
 
7.5. Εάν ένα ελάττωμα εμφανιστεί εντός έξι μηνών από την παραλαβή των αγαθών, τα αγαθά θεωρούνται ότι ήταν ελαττωματικά κατά την παραλαβή. Ο αγοραστής δικαιούται να διεκδικήσει το δικαίωμα από ένα ελάττωμα που εμφανίζεται σε καταναλωτικά αγαθά κατά την περίοδο εγγύησης που καθορίζεται για κάθε επιμέρους προϊόν που εμφανίζεται, αλλά όχι λιγότερο από είκοσι τέσσερις μήνες μετά την παραλαβή.
 
7.6. Ο αγοραστής θα ασκήσει το δικαίωμα της ελαττωματικής απόδοσης και σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή, ο αγοραστής θα επιστρέψει το πακέτο στη διεύθυνση που έχει υποδείξει ο πωλητής.
 
7.7. Περαιτέρω δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών που σχετίζονται με την ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα μπορεί να ρυθμίζονται από την πολιτική επιστροφών του πωλητή που είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο.

7.8. Σε περίπτωση επιστροφής των εξόδων μεταφοράς στο πλαίσιο της απαίτησης του αγοραστή για τα εμπορεύματα, ο αγοραστής δικαιούται να λάβει επιστροφή των εξόδων μεταφοράς μόνο στο χαμηλότερο προσφερόμενο ποσό.
 
7.9. Ο πωλητής ενημερώνει τον αγοραστή ότι τα εμπορεύματα που περιέχουν χημικές κόλλες ή άλλες ενώσεις ενδέχεται να έχουν οσμή μετά την αποσυσκευασία. Τα εμπορεύματα δεν είναι χημικά ή σωματικά επιβλαβή, η οσμή υποχωρεί μετά από σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω εμπορεύματα δεν μπορούν να θεωρηθούν ελαττωματικά.
 
7.10. Ο πωλητής προειδοποιεί τον αγοραστή ότι τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από τα χρώματα των φωτογραφιών, ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τον τύπο της οθόνης/του τηλεφώνου σας. Τα πραγματικά χρώματα των προϊόντων αναφέρονται στην περιγραφή των προϊόντων αυτών.
 

   8. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

8.1. Ο αγοραστής αποκτά την κυριότητα των αγαθών τη στιγμή που το συνολικό τίμημα αγοράς των αγαθών καταβάλλεται από τον αγοραστή και τα αγαθά παραλαμβάνονται από τον αγοραστή.
 
8.2. Σε σχέση με τον αγοραστή, ο πωλητής δεν δεσμεύεται από κώδικες συμπεριφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

8.3. Τα παράπονα των καταναλωτών διεκπεραιώνονται από τον πωλητή μέσω της μορφής επικοινωνίας. Ο πωλητής αποστέλλει την ειδοποίηση σχετικά με τη διευθέτηση της καταγγελίας του αγοραστή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
 
8.4. Εάν ο αγοραστής είναι καταναλωτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και προκύψει καταναλωτική διαφορά μεταξύ της εταιρείας Donoci s.r.o. και του αγοραστή, η οποία δεν επιλύεται με συμφωνία, ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι δικαιούται να υποβάλει πρόταση για εξωδικαστική επίλυση της εν λόγω διαφοράς. Υπεύθυνη για την εξωδικαστική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών που προκύπτουν από τη σύμβαση αγοράς είναι ο Συνήγορος του καταναλωτή, με έδρα τη Λεωφ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, δικτυακός τόπος: https://www.synigoroskatanaloti.gr. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών που βρίσκεται στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/odr μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση διαφορών μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή που απορρέουν από σύμβαση αγοράς.
 
8.5. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, με έδρα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, 114 71 Αθήνα, δικτυακός τόπος: https://www.eccgreece.gr είναι το αρμόδιο τμήμα επικοινωνίας σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 524/2013 της 21ης Μαΐου 2013 για την επίλυση καταναλωτικών διαφορών μέσω του διαδικτύου και την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΕ (Κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών).
 
8.6. Ο πωλητής δικαιούται να πωλεί τα προϊόντα βάσει εμπορικής άδειας. Ο εμπορικός έλεγχος διενεργείται στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του από το αρμόδιο Γραφείο Αδειών Εμπορίου. Η εποπτεία της προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ασκείται από το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ο "Συνήγορος του καταναλωτή" ασκεί, σε περιορισμένο βαθμό, την εποπτεία της συμμόρφωσης με τον νόμο περί προστασίας του καταναλωτή, όπως τροποποιήθηκε.
 
8.7. Ο αγοραστής αναλαμβάνει τον κίνδυνο μεταβολής των συνθηκών κατά την έννοια του Αστικού Κώδικα.
 
8.8. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων παρέχεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου που παρατίθεται στον παρόντα ιστότοπο.


   9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ 

9.1. Μπορεί να παραδοθεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αγοραστή.
 
 

   10. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

10.1. Εάν η σχέση που δημιουργείται με τη σύμβαση αγοράς περιέχει διεθνές (αλλοδαπό) στοιχείο, τότε τα μέρη συμφωνούν ότι η σχέση διέπεται από το τσεχικό δίκαιο. Αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα των καταναλωτών που απορρέουν από γενικά δεσμευτικές νομικές ρυθμίσεις.
 
10.2. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των Επιχειρηματικών Όρων και Προϋποθέσεων είναι άκυρη ή αναποτελεσματική ή εάν καταστεί άκυρη ή αναποτελεσματική, αντί της άκυρης διάταξης τίθεται σε ισχύ μια διάταξη, η έννοια της οποίας είναι η πλησιέστερη προς την άκυρη διάταξη. Η ακυρότητα ή αναποτελεσματικότητα μιας διάταξης δεν θίγει την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα άλλων διατάξεων.
 
10.3. Η σύμβαση αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των Όρων και Προϋποθέσεων της επιχείρησης, αρχειοθετείται από τον πωλητή σε ηλεκτρονική μορφή και δεν είναι προσβάσιμη.
 
10.4. Οι Όροι και Προϋποθέσεις περιλαμβάνουν επίσης ένα online έντυπο για την υπαναχώρηση από τη σύμβαση αγοράς.
 
10.5. Στοιχεία επικοινωνίας με τον πωλητή: Διεύθυνση αποστολής: Pražská 2532/4, Blansko 678 01, τηλέφωνο + 353 (818) 882167.
 

Στο Blansko στις 12 Νοεμβρίου 2023

Autor článku:

Ζωή
Ζωή Ειδικός στην εξυπηρέτηση πελατών

H Ζωή δεν ειδικεύεται μόνο στην εξυπηρέτηση πελατών, αλλά είναι ταυτόχρονα και λάτρης των μοντέρνων φωτιστικών με τεχνολογία LED. Στα άρθρα της θα βρείτε συμβουλές για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια ή τρόπους για την επιλογή του σωστού λαμπτήρα. Υπάρχoυν επίσης διάφορες υποδείξεις και κόλπα, έτσι ώστε να φωταγωγήσετε τέλεια το σπίτι και τον κήπο σας.

Ρωτήστε ό,τι θέλετε

Ζωή Αλεξίου

Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε και να λύσετε κάθε τεχνικό πρόβλημα.

2311320445Δευτέρα - Παρασκευή, 7π.μ. - 3:30 μ.μ.

Ρωτήστε

Πνευματικά Δικαιώματα © 1994 – 2024 Donoci, s.r.o., Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώµατο. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. i