Προγράμματα επιδότησης για ηλιακά πάνελ | Fotisti kosmos
Το νέο σύστημα αποθεμάτων λειτουργεί ήδη με επιτυχία και αποστέλλουμε και πάλι με την ταχύτητα που είχατε συνηθίσει. Ζητούμε συγγνώμη για την προηγούμενη καθυστέρηση. Περισσότερα εδώ.
Levý banner
Pravý banner
Μενού


0 0,00
Αγοράστε 70 περισσότερα και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ αποστολή .
Κατηγορία

Προγράμματα επιδότησης για ηλιακά πάνελ

Εξωτερικοί Χώροι
ΖωήΖωή

Απάντηση:

Οι επιδοτήσεις για φωτοβολταϊκά σε πολλούς φαντάζει μια περίπλοκη διαδικασία. Ωστόσο, εμείς θα σας δείξουμε με το πιο κατανοητό τρόπο, πως μπορείτε να επιτύχετε μια οικονομική υποστήριξη εύκολα και χωρίς άγχος. Φωτοβολταϊκά στέγης και πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering). Ελάτε να μάθετε τα πάντα.

Ο συνδυασμός οικολογικής σκέψης και εξοικονόμησης χρημάτων γίνεται όλο και πιο χρήσιμος στις μέρες μας. Είτε ακολουθείτε ένα τελειώς οικολογικό μονοπάτι, είτε είστε λιγότερο οικολογικά προσανατολισμένοι, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα αποτελεί επί του παρόντος κάτι που αξίζει να προσέξουμε όλοι. Για να μην αναφέρουμε την οικονομική και ενεργειακή κρίση γύρω μας. Με το νέο πρόγραμμα επιδότησης για τα φωτοβολταϊκά στέγης και το πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (Net Metering) θα αποκτήσετε ενεργειακή αυτάρκεια, ενώ η αρχική επένδυση θα σας επιστραφεί μέσα σε λίγα χρόνια. Ας ξεκινήσουμε μαζί ένα ταξίδι που μπορεί να είναι ευκολότερο απ' ό,τι νομίζετε.

Για να αποκτήσετε την επιδότηση θα πρέπει να πληρείτε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες θα αναλύσουμε παρακάτω. Εδώ, αξίζει επίσης να σας υπενθυμίσουμε το άρθρο μας σχετικά με τα ηλιακά πάνελ, στο οποίο μπορείτε να μάθετε τα πάντα για τις επιδόσεις και τα χαρακτηριστικά τους.

Σε ποιούς απευθύνεται η επιδότηση;

Μπορείτε να ελέγξετε αν δικαιούστε την επιδότηση διαβάζοντας τις παρακάτω γραμμές.

1. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επιδότηση;

1. Δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στέγης, έχουν φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής, είτε έχουν τη νόμιμη χρήση του(π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν ήδη κατά το χρόνο υποβολής του σχετικού αιτή­ματος ένταξης στο Πρόγραμμα διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.

Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός ή και περισσοτέρων συστημάτων, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του συνόλου των συνιδιοκτητών βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδικα, η οποία αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευ­σης των συνιδιοκτητών ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης, οι κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών εκπροσωπούμενοι από τον διαχειριστή ή ένας εκ των κυρίων των οριζό­ντιων ιδιοκτησιών μετά από παραχώρηση της χρήσης του κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτελεί η συμφωνία του συνόλου των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται με πρακτικό ομόφωνης απόφασης της γενικής συνέλευσης ή με έγγραφη συμφωνία όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, με ευθύνη των ενδιαφερομένων.

Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, μετά από έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε κύριο οριζόντιας ιδιοκτησίας του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.

2. Όσον αφορά στο πρόγραμμα Net Metering δικαίωμα ένταξης έχουν,ιδιώτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους το χώρο στον οποίο θα εγκατασταθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα, είτε έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Ενώ σε περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, ισχύουν οι προϋποθέσεις παραπάνω που γράφτηκαν και για το πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στέγης,


2. Σε τι αφορά το πρόγραμμα;

1.Από το Φεβρουάριο 2022 έχουν ανοίξει μέσω της ΔΕΔΔΗΕ για οικιακούς καταναλωτές από όλη τη χώρα, οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες, με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης», που θεσμοθέτησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στέγης μέχρι 6 kWp (κιλοβάτ), με σταθερή τιμή εικοσαετίας.

2. Ενώ επίσης τρέχει από παλιά και το πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, Net Metering, στο οποίο η ΔΕΔΗΕ συμψηφίζει το ρεύμα, που παράγουν τα φωτοβολταϊκά, με το ρεύμα που καταναλώνει ο ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού σε ετήσια βάση, μεταφέροντας τυχόν περίσσευμα ενέργειας στον λογαριασμό του επόμενου έτους. Κάθε τρία χρόνια θα γίνεται εκκαθάριση καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας.


3. Φοβάστε το χειρισμό εγγράφων; Δεν χρειάζεται!

1. Η διαδικασία για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα φωτοβολταϊκών στέγης είναι η εξής: Για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την πρόθεσή του να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκό σύστημα, υποβάλλοντας στη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό της τόπο και περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον, τα εξής: στοιχεία του αιτούντος, στοιχεία της εγκατάστασης, τεχνικά στοιχεία για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, υπεύθυνες δηλώσεις ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 2 της παρούσας, έντυπο αίτησης, όπως το περιεχόμενο και η μορφή αυτής προσδιορίζεται από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης.

2. Για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, Net Metering ο μηχανικός καταθέτει στο τοπικό ΔΕΔΔΗΕ αίτηση σύνδεσης του φωτοβολταϊκού. Η σύνδεση συνοδεύεται από περιγραφή της εγκατάστασης, μονογραμμικό σχέδιο, χαρακτηριστικά των φωτοβολταϊκών και του ινβέρτερ, περιγραφή των διατάξεων ασφαλείας, κάτοψη της εγκατάστασης καθώς και τις υπεύθυνες δηλώσεις του μηχανικού και του ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο ΔΕΔΔΗΕ θα κάνει προσφορά σύνδεσης προς τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει τα έξοδα σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ και υπογράφει τη προσφορά σύνδεσης. Η ΔΕΗ συντάσσει τη Σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού και σας καλεί να την υπογράψετε. Μετά την υπογραφή και αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού, ο υπεύθυνος μηχανικός καταθέτει στον ΔΕΔΔΗΕ αίτηση για την ενεργοποίηση της σύνδεσης. Τέλος, ο ΔΕΔΔΗΕ συνδέει το φωτοβολταϊκό και ενεργοποιείται αυτόματα η σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού, που έχει διάρκεια 25 χρόνια


4. Τι οικονομικό όφελος μπορείτε να έχετε;

1. Το πρόγραμμα «φωτοβολταϊκά στις στέγες» είναι οικονομικός συμψηφισμός που ναι μεν εξαρτάται από την τιμή του ρεύματος, αλλά σε κάθε περίπτωση αποδίδει στον καταναλωτή το 100% της παραγόμενης πράσινης ενέργειας που παράγεται, αποτελώντας «εγγυημένη επένδυση 20ετιας για κάθε νοικοκυριό».

2. Στο πρόγραμμα αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό, Net Metering θα παρατηρήσετε μια σημαντική μείωση λογαριασμού ρεύματος που πληρώνεται στην ΔΕΗ, καθώς είστε εσέις ο πάροχος της ενέργειας. Και επίσης δεν θα σας αποσχολήσουν οι μελλοντικές αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, γιατί ο συμψηφισμός είναι ενεργειακός και όχι λογιστικός.

5. Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επιδότηση;

1. Το νέο ειδικό πρόγραμμα για φωτοβολταϊκά στέγης, με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μικρής ισχύος σε κατοικίες συνδεδεμένες, με αντίστοιχη παροχή οικιακής χρήσης», θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις έως την 31η.12.2023.

2. Το πρόγραμμα Net Metering τρέχει ακόμη και στο site της ΔΕΔΗΕ μπορείτε να δείτε τους ανανεωμένους όρους.

Ηλιακά πάνελ από εμάς, και η επιδότηση θα βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής

Αν διαβάσατε μέχρι εδώ, αποφασίσατε να κάνετε αίτηση για την επιδότηση και πληροίτε τις προϋποθέσεις, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να επιλέξετε το σωστό δρόμο. Τα ηλιακά πάνελ από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι ακριβώς το είδος του προϊόντος με το οποίο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για την επιδότηση. Μπορείτε να δείτε την προσφορά των ηλιακών πάνελ εδώ και ετοιμαστείτε και για το το πιο σημαντικό πλεονέκτημα. Θα πάρετε 12 χρόνια εγγύηση για τα ηλιακά πάνελ από το Fotistikosmos.

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην πορεία σας προς την εξοικονόμηση χρημάτων.Autor článku:

Ζωή
Ζωή Ειδικός στην εξυπηρέτηση πελατών

H Ζωή δεν ειδικεύεται μόνο στην εξυπηρέτηση πελατών, αλλά είναι ταυτόχρονα και λάτρης των μοντέρνων φωτιστικών με τεχνολογία LED. Στα άρθρα της θα βρείτε συμβουλές για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια ή τρόπους για την επιλογή του σωστού λαμπτήρα. Υπάρχoυν επίσης διάφορες υποδείξεις και κόλπα, έτσι ώστε να φωταγωγήσετε τέλεια το σπίτι και τον κήπο σας.

Ρωτήστε ό,τι θέλετε

Ζωή Αλεξίου

Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε και να λύσετε κάθε τεχνικό πρόβλημα.

2311320445Δευτέρα - Παρασκευή, 7π.μ. - 3:30 μ.μ.

Ρωτήστε

ΣΧΕΤΙΚΑ προϊόντα

Πνευματικά Δικαιώματα © 1990 – 2022 Donoci, s.r.o., Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώµατο. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.