Όροι Εγγύησης | Fotisti kosmos
Levý banner
Pravý banner
Μενού


0 0,00
Αγοράστε 70 περισσότερα και λάβετε ΔΩΡΕΑΝ αποστολή .
Κατηγορία

Όροι Εγγύησης

Σχετικά με μια αγορά

Ζωή

Λυπούμαστε πολύ εάν τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας ή είναι ελαττωματικά και θα χαρούμε πολύ να σας παράσχουμε τις υπηρεσίες εγγύησης που διαθέτουμε. Τι πρέπει να κάνετε σ' αυτή την περίπτωση;

Γενικές διατάξεις

Οι όροι εγγύησης περιγράφουν τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών, αγοραστή και πωλητή. Στην προκειμένη, πωλητής είναι η εταιρεία Donoci s.r.o. η οποία εδρεύει στη διεύθυνση Pražská 2532/4, 67801 Blansko, ID 47539569, VAT ID CZ47539569, εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο και υπεύθυνη για τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
 

Οι όροι εγγύησης ενημερώνουν τον αγοραστή σχετικά με τους προϋποθέσεις, τη μέθοδο και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή του να επιστρέψει ένα ελαττωματικό ή αλλιώς φθαρμένο προϊόν. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά την ευθύνη του πωλητή για τα ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης περί εγγύησης, διέπονται από τους γενικά δεσμευτικούς κανονισμούς (κυρίως από το Άρθρο Αρ. 2099 και τα ακόλουθα και από το Άρθρο Αρ. 2158 και τα ακόλουθα του Αστικού Κώδικα).

 
Πριν την υποβολή μιας παραγγελίας, ο αγοραστής υποχρεούνται να εξοικειωθεί με τους όρους και τις προϋποθέσεις, όπως επίσης και με τους όρους της εγγύησης. Με την υποβολή μιας δεσμευτικής παραγγελίας, ο αγοραστής επιβεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και ότι έχει συμφωνήσει με τους όρους της εγγύησης, καθώς επίσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις.Εγγύηση και κάρτα εγγύησης

Για κάθε πωληθέν προϊόν, ο πωλητής εκδίδει ένα τιμολόγιο ή απόδειξη αγοράς. Αυτά λειτουργούν ως κάρτα εγγύησης και συνεπώς αναγράφουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τιμή, ποσότητα, κτλ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση επιστροφής.
 

Εάν η παραλαβή των προϊόντων δεν πραγματοποιηθεί αυτοπροσώπως από τον αγοραστή, η αποδοχή της παράδοσης θεωρείται ότι γίνεται τη στιγμή που ο μεταφορέας παραδίδει τα προϊόντα στον αγοραστή και η εγγύηση ξεκινά από το συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

 
Ο πωλητής εγγυάται ότι τα πωληθέντα προϊόντα αντιστοιχούν στη σύμβαση αγοράς και κυρίως ότι δεν φέρουν ελαττώματα. Η φράση "αντιστοιχούν στη σύμβαση αγοράς" σημαίνει ότι τα πωληθέντα προϊόντα διαθέτουν τις λειτουργικές ιδιότητες και την ποιότητα όπως προβλέπεται από τη σύμβαση και περιγράφεται από τον πωλητή, τον κατασκευαστή ή τους αντιπροσώπους ή ότι τα προϊόντα διαθέτουν τις ιδιότητες που αναμένουν οι πελάτες βάσει της διαφήμισης τους. Επίσης, σημαίνει ότι τα προϊόντα διαθέτουν τις λειτουργικές ιδιότητες και την ποιότητα που έχουν συνήθως τα προϊόντα του συγκεκριμένου είδους, ότι πληρούν τις απαιτήσεις των ισχυόντων νομικών κανονισμών, ότι παραδίδονται στην αντίστοιχη ποσότητα, εύρος, βάρος και ότι ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο τα διαφημίζει ο πωλητής ή για τον οποίο τα εν λόγω προϊόντα χρησιμοποιούνται συνήθως.
 
Εάν τα προϊόντα δεν αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις που αναφέρονται στη σύμβαση αγοράς ("ασυμφωνία") κατά την αποδοχή τους, ο αγοραστής δικαιούνται να απαιτήσει από τον πωλητή να δημιουργήσει τις εκάστοτε προϋποθέσεις ώστε τα προϊόντα να αντιστοιχούν με τη σύμβαση αγοράς, δωρεάν και χωρίς περιττή καθυστέρηση, είτε αντικαθιστώντας, είτε επισκευάζοντας αυτά, όπως απαιτείται από τον αγοραστή. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ο αγοραστής έχει το δικαίωμα επιπλέον έκπτωσης ή μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ωστόσο, δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω εάν ο αγοραστής γνώριζε ότι υπάρχουν τέτοιου είδους συνθήκες ή προξένησε τέτοιου είδους συνθήκες πριν την αποδοχή των προϊόντων. Η ασυμφωνία μεταξύ των πραγματικών συνθηκών και των συνθηκών που αναφέρονται στη σύμβαση αγοράς, οι οποίες εμφανίζονται κατά τη διάρκεια έξι (6) μηνών μετά την αποδοχή, θα θεωρούνται ως ήδη υπάρχουσα ασυμφωνία κατά την αποδοχή, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο με τη φύση των προϊόντων ή αποδειχθεί το ακριβώς αντίθετο.
 
Σε περίπτωση προϊόντων που δεν αποσυντίθενται γρήγορα ή μεταχειρισμένων προϊόντων, ο πωλητής φέρει την ευθύνη για ελαττώματα που αποδεικνύονται ως ασυμφωνία μεταξύ των πραγματικών συνθηκών και των συνθηκών που αναφέρονται στη σύμβαση αγοράς μετά την αποδοχή και κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.
 
Τα δικαιώματα του αγοραστή που προκύπτουν από την ευθύνη του πωλητή για τα ελαττώματα, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του πωλητή για παροχή εγγύησης, θα ασκούνται απευθείας στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης του πωλητή. Η χρονική στιγμή που τα προϊόντα επιστρέφονται θεωρείται ως η στιγμή που ο πωλητής αποδέχεται τα επιστραφέντα προϊόντα από τον αγοραστή.
 
Επίσης, η εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν ζημιά που προκλήθηκε κατά τους ακόλουθους τρόπους (σε περίπτωση που μια τέτοια ενέργεια δεν αποτελεί συνηθισμένη ενέργεια και απαγορεύεται από τις επισυναπτόμενες οδηγίες χρήσης):
 
α. μηχανική βλάβη στα προϊόντα,

β. χρήση των προϊόντων σε θερμοκρασία, ποσότητα σκόνης, υγρασίας και χημικών ουσιών, όπως επίσης μηχανικών επιδράσεων που δεν αντιστοιχούν στη χρήση για την οποία προορίζονται από τον πωλητή ή τον κατασκευαστή, 

γ. εγκατάσταση από μη εξειδικευμένο άτομο, παραποίηση, εσφαλμένη λειτουργία ή ανεπαρκή φροντίδα,

δ. βλάβη από αλόγιστη χρήση ή χρήση που είναι αντίθετη με τις συνθήκες που καθορίζονται στα συνοδευτικά έγγραφα ή τη γενική πολιτική,

ε. παρέμβαση από μη εξειδικευμένο άτομο ή τροποποίηση των παραμέτρων,

στ. τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται από τον πελάτη (βαφή, κάμψη, κτλ.) οι οποίες προξένησαν τη βλάβη,

η. ζημιά από τα στοιχεία της φύσης ή ανωτέρα βία.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εγγύηση δεν ισχύει για τους λαμπτήρες (και τις φωτεινές πηγές) τα οποία αποτελούν μέρος των αγορασθέντων φωτιστικών και είναι δωρεάν. Αυτά θεωρούνται προϊόντα προωθητικής ενέργειας!
 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η περίοδος της εγγύησης είναι 24 μήνες. Ωστόσο, εμείς προσφέρουμε εκτεταμένη εγγύηση 36 μηνών. Η περίοδος της εγγύησης ισχύει για όλα τα φωτιστικά, με εξαίρεση τους λαμπτήρες.
 
 

Πώς γίνεται η επιστροφή προϊόντων

Εάν θέλετε να επιστρέψετε κάποιο προϊόν που έχετε αγοράσει στο ηλεκτρονικό κατάστημα fotistikosmos.gr, παρακαλώ συμπληρώστε τη ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, όπου μπορείτε να διευκρινίσετε τον τύπο του προϊόντος, τον κωδικό του, τον αριθμό τιμολογίου, τον αριθμό παραγγελίας και τη φύση του ελαττώματος. Επίσης, καλό θα ήταν να προσθέσετε μερικές φωτογραφίες που να απεικονίζουν το ελάττωμα. Εντός δύο εργάσιμων ημερών, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα ενημερωθείτε για τα επόμενα βήματα και τις επιλογές χρήσης έκπτωσης, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης για την επιστροφή του προϊόντος ή των προϊόντων.
 

Σύντομα (δηλ. εντός 2 εργάσιμων ημερών το αργότερο) θα επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικώς ή μέσω email.

 
Τα προϊόντα θα πρέπει να επιστρέφονται στην αρχική τους συσκευασία ή σε κατάλληλη συσκευασία για τη μεταφορά, καθώς ο προμηθευτής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε μηχανική βλάβη που προέκυψε στα προϊόντα πριν την παράδοσή τους.
 
Σε περίπτωση επιστροφής που πληροί τις προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λάβετε αποζημίωση του κόστος των εξόδων αποστολής για το κατώτατο ποσό που θεωρείται αναγκαίο για την ασφαλή παράδοση (πρέπει να παρέχεται παραστατικό μεταφοράς).
 
Σε περίπτωση επιστροφής που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ο πελάτης δεν έχει το δικαίωμα να λάβει αποζημίωση για το κόστος που προέκυψε αναφορικά με τη διαχείριση της επιστροφής και ο προμηθευτής δεν έχει το δικαίωμα να λάβει αποζημίωση για το κόστος που προέκυψε από τη δική του πλευρά (εκτός εάν είναι επαναλαμβανόμενο, αβάσιμη απόπειρα, η οποία μπορεί να θεωρείται κατάχρηση των δικαιωμάτων του καταναλωτή).
 
Το χρηματικό ποσό που καταβάλατε για την αγορά των προϊόντων θα επιστραφεί στον τραπεζικό σας λογαριασμό. Εάν θέλετε τα χρήματα να επιστραφούν με ένταλμα, θα χρεωθείτε επιπλέον τέλος 50 CZK (περίπου 2 EUR).Νομιμότητα της αξίωσης

Ο προμηθευτής ή κατασκευαστής θα αποφασίσει εάν η αξίωση σας είναι νόμιμη ή όχι και θα σας ενημερώσει τηλεφωνικώς ή μέσω email σχετικά με τα επόμενα βήματα για την επίλυση της κατάστασης.
 

Σύμφωνα με την Πράξη Αρ. 634/1992 Coll., υπάρχει 30ήμερη προθεσμία για τη συνολική επίλυση της κατάστασης.

Autor článku:

Ζωή
Ζωή Ειδικός στην εξυπηρέτηση πελατών

H Ζωή δεν ειδικεύεται μόνο στην εξυπηρέτηση πελατών, αλλά είναι ταυτόχρονα και λάτρης των μοντέρνων φωτιστικών με τεχνολογία LED. Στα άρθρα της θα βρείτε συμβουλές για το πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια ή τρόπους για την επιλογή του σωστού λαμπτήρα. Υπάρχoυν επίσης διάφορες υποδείξεις και κόλπα, έτσι ώστε να φωταγωγήσετε τέλεια το σπίτι και τον κήπο σας.

Ρωτήστε ό,τι θέλετε

Ζωή Αλεξίου

Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε και να λύσετε κάθε τεχνικό πρόβλημα.

2311320445Δευτέρα - Παρασκευή, 7π.μ. - 3:30 μ.μ.

Ρωτήστε

Πνευματικά Δικαιώματα © 1994 – 2024 Donoci, s.r.o., Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώµατο. Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. i